Aktualności

16 marca, 2020

Ważny komunikat!

Drodzy Pracownicy W związku z epidemią Koronawirusa SARS-CoV-2 zalecamy ograniczenie bezpośredniego kontaktu z naszymi biurami. W celu ograniczenia ryzyka zarażenia pracownicy powinni powstrzymać się od wizyty w biurach […]
10 marca, 2020

Zatrudniaj legalnie! – cz. 3

Cudzoziemcy z krajów trzecich, aby podjąć pracę w Polsce, są zobowiązani do posiadania zezwolenia na pracę. 👉 Istnieją jednak również zwolnienia z tego obowiązku. ❗ Grupą […]
26 lutego, 2020

W jakich sytuacjach Twój wniosek o pobyt czasowy może zostać odrzucony?

Zdarza się, że cudzoziemiec, składający wniosek o pobyt czasowy na terytorium RP otrzyma decyzję odmowną. 🚫 Jest to zwykle skutek niedopełnienia wymogów ustawy o cudzoziemcach, np.: […]
10 lutego, 2020

Zagrożenia wynikające z otwarcia niemieckiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Obecnie lukę kadrową na polskim rynku pracy wypełniają pracownicy z zagranicy, głównie z Ukrainy 🇺🇦. Od dłuższego czasu wiemy, że Niemcy w marcu bądź kwietniu otworzą […]
7 lutego, 2020

Zatrudniaj legalnie! – cz. 2

Jak – zgodnie z polskim prawem – powołać cudzoziemca na prezesa, członka zarządu lub prokurenta w spółce? 🤔 Zacznijmy od tego, że ➡️ aby cudzoziemiec z […]