Doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i pracy


Usługi consultingowe

 
Każde zatrudnienie cudzoziemca z krajów trzecich to indywidualny przypadek. Wszyscy pracownicy mają inną historię zatrudnienia, inne pozwolenia na pobyt i pracę na terenie RP.
Aby powierzenie pracy przeprowadzić sprawnie i najważniejsze w pełni legalnie, firma Legalizacjapracy.pl musi wnikliwie sporządzić audyt wszystkich dokumentów kandydata i zweryfikować ich poprawność.
 

Powierzając nam troskę nad przebiegiem całego procesu zatrudnienia pracowników z krajów trzecich, zapewniamy Twojej firmie działania:

 
  • analiza dokumentów stwierdzających możliwość legalizacji pracy obcokrajowca,
  • przy przejęciu i przed zatrudnieniem pracownika: analiza dokumentów pod względem możliwości zatrudnienia pracownika, przygotowanie dokumentów do złożenia w Urzędzie, zastępstwo przed organem administracji publicznej zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem,
  • zatrudniony pracownik: analiza dokumentów, wskazanie nieprawidłowości w posiadanej dokumentacji, doradztwo w zakresie przedłużenia pobytu i pracy obcokrajowca, przygotowanie dokumentów do złożenia w urzędzie, zastępstwo przed organem administracji publicznej zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem,
  • analiza dokumentów, doradztwo w zakresie legalizacji pobytu członka rodziny, przygotowanie dokumentów do złożenia w urzędzie, zastępstwo przed organem administracji publicznej zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem,
  • szkolenie z zakresu legalizacji pobytu i pracy obcokrajowca,
  • przeprowadzenie audytu pod względem kontroli dokumentów uprawniających do pobytu i pracy cudzoziemca.
 
parallax background