Mam Pracownika


 

Każdy cudzoziemiec to oddzielna historia legalizacyjno–pobytowa, dlatego każdy przypadek musi indywidualnie zweryfikowany, a po weryfikacji zostaną, podjęte odpowiednie kroki.

Wybrane zostaną odpowiednie procedury legalizacyjne, aby doprowadzić do prawidłowego i legalnego zatrudnienia cudzoziemca zgodnie z polskim prawem.

 

Audyty legalności zatrudnienia.

 
Weryfikacja wiz, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, weryfikacja zgodności umowy z zezwoleniem lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy, prawidłowości prowadzenia procedur legalizacyjnych.
 

Weryfikacja możliwości oraz sposobów zatrudnienia cudzoziemców.

 
Świadczymy usługi consultingu i doradztwa w zakresie stwierdzenia możliwości zatrudnienia cudzoziemców, również z możliwością sprowadzenia pracowników z Ukrainy, z pełną pomocą i nadzorem w przygotowaniu dokumentów do zatrudnienia u klienta.
 

Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

 
Pomagamy w uzyskiwaniu Zezwoleń na pracę różnego typu, dla obywateli różnych krajów, Zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz Zezwoleń na pobyt czasowy dla rodzin cudzoziemców.
 

Zastępstwo przed organami administracji państwowej w postępowaniach administracyjnych dotyczących cudzoziemców

 
Za pełnomocnictwem prowadzimy w imieniu naszych klientów oraz cudzoziemców sprawy od początku do końca postępowania administracyjnego.
 

Przygotowanie do kontroli

 
Wspomagamy klientów w przygotowaniu się do kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy I Straż Graniczną