W czym możemy Państwu pomóc?


Kontrole pod względem prawnym dokumentów cudzoziemców posiadających lub ubiegających się o zatrudnienie.

Firma Legalizacjapracy.pl pomoże w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Konsultacje na temat legalizacji pobytu i zatrudnienia, niezbędnych dokumentów oraz procedur

Legalizacjapracy.pl pomoże Twojej firmie w wypełnianiu dokumentów niezbędnych przy legalizacji pracy, pobytu i jego przedłużeniu

Zatrudnienie obcokrajowców

2368

Skutecznie przeprowadzonych postępowań administracyjnych w celu uzyskania Zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

2123

Skutecznie przeprowadzonych postępowań administracyjnych w celu uzyskania Zezwoleń na pracę typu A