Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

zatrudnienie cudzoziemca
Wynajęcie pracownika z Ukrainy – na czym polega?
23 czerwca, 2017
jak zatrudnić ukraińca
Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium RP
7 marca, 2019
zezwolenie na prace

To dokument, który musi zarejestrować pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Gruzji czy Armenii, nie wykonującego pracy na oświadczeniu przez ostatnie 180 dni w ciągu 12 kolejnych miesięcy łącznie u wszystkich pracodawców. Jest to najszybszy i najłatwiejszy krok w legalizacji pracy. Pracodawca dokonuje rejestracji w odpowiednim co do siedziby firmy lub stałego miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy. Składane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi musi zawierać:

1. dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
2. informacje dotyczące cudzoziemca
3. informacje dotyczące pracy powierzonej cudzoziemcowi:
• dokładną nazwę stanowiska
• nazwa i kod zawodu
• symbol i opis PKD podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
• miejsce wykonywania pracy
• rodzaj zawartej umowy
• wymiar czasu pracy
• wysokość wynagrodzenia brutto
4. Okres na jaki podmiot powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można składać osobiście, listownie lub drogą elektroniczną za pomocą portalu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Uwagę należy zwrócić na termin złożenia dokumentu. Urzędy Pracy dokonują wpisu oświadczenia do wpisu ewidencji oświadczeń w terminie 7 dni roboczych. W zależności od powiatu lub sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – może być on różny. Z pewnością oświadczenie musi zostać złożone przez pracodawcę i wpisane do ewidencji oświadczeń przez Powiatowy Urząd Pracy przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

Zrób to sam lub powierz cały proces legalizacji pracy i pozyskiwania zezwolenia na pracę firmie Legalizacjapracy.pl sp. z o.o.

Zapytaj o naszą ofertę!