Legalizacja pobytu w Polsce dla rodziny cudzoziemca

zatrudnienie cudzoziemca
Zatrudnienie cudzoziemca – dlaczego warto zatrudnić obcokrajowca w Polsce?
3 kwietnia, 2019
jak zatrudnić ukraińca
Legalizacjapracy.pl partnerem Amp Futbol Polska
16 kwietnia, 2019
pozwolenie na pracę

Jesteś legalnie zatrudnionym cudzoziemcem? Możesz sprowadzić swoją rodzinę do Polski. Wiele osób decyduje się na pracę zagranicą właśnie przez wzgląd na rodzinę. Osoby zza wschodniej granicy, pochodzące z Ukrainy czy Litwy mogą znacznie więcej zarobić w Polsce, niżeli w swojej ojczyźnie. Choć cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej wiedzą, że muszą posiadać np. pozwolenie na pracę, aby podjąć zatrudnienie, to często nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą również zalegalizować pobyt swojej rodziny w Polsce.

Pracuj legalnie, aby być razem z rodziną

Nie wszystko jest jednak takie proste… Zanim cudzoziemiec możesz cieszyć się z mieszkania wraz z najbliższymi w Polsce, musi przebrnąć przez cały proces legalizacji pobytu dla rodzinny obcokrajowca. Procedura ta nie należy do prostych i oczywistych.

Sam zapis, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby mieć prawo do łączenia z rodzina przyprawia o ból głowy. Aby nie być gołosłownym, oto wymogi, jakie należy spełnić, aby móc zalegalizować pobyt rodziny w Polsce.

W celu połączenia się z rodziną zezwolenie na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Przebywa na terytorium Polski i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały.
  • posiada status uchodźcy.
  • z powodu ochrony uzupełniającej.
  • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.
  • posiada Niebieską Kartę UE.
  • posiada zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych.
  • posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 2. Posiada:
  • regularne i stałe źródło dochodu.
  • ubezpieczenie zdrowotne w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
  • miejsce zamieszkania na terytorium RP

Easy way z Legalizacjapracy.pl

Możesz samodzielnie spróbować przejść przez cały proces legalizacji pobytu dla rodziny lub wybrać Easy Way z Legalizacjapracy.pl. Jesteśmy specjalistami w procesie legalizacji pracy i pobytu na terenie Polski.

Zapomnij zawiłych prawniczych dokumentacjach i niekończących się kolejkach w urzędach. Zostaw to nam i nie martw się.

Skontaktuj się z nami już dziś.