Zatrudniaj legalnie! – cz. 3

W jakich sytuacjach Twój wniosek o pobyt czasowy może zostać odrzucony?
26 lutego, 2020
Ważny komunikat!
16 marca, 2020

Cudzoziemcy z krajów trzecich, aby podjąć pracę w Polsce, są zobowiązani do posiadania zezwolenia na pracę. 👉 Istnieją jednak również zwolnienia z tego obowiązku. ❗

Grupą zwolnioną z posiadania zezwolenia są między innymi cudzoziemcy, którzy są małżonkami obywateli polskich lub obywateli UE. 👫

Jednak sam fakt zawarcia związku małżeńskiego nie zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia – cudzoziemiec musi najpierw złożyć wniosek o pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem (obywatelem polskim lub z innego kraju UE). 📝 Wniosek taki składa się u wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. ✔️

Co w sytuacji, gdy cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt i pracę, okres ważności tych dokumentów się kończy, a osoba ta zawarła związek małżeński z obywatelem Polski i złożyła nowy wniosek na pobyt z małżonkiem – może legalnie pracować, czy nie? 🤔

Może pracować – ale tylko do momentu zakończenia dotychczasowego zezwolenia na pobyt i pracę, a następnie dopiero kiedy otrzyma nową decyzję na pobyt z małżonkiem. 📩 Tak więc w okresie pomiędzy zakończeniem pierwszego zezwolenia na pobyt i pracę, a wydaniem nowego na pobyt z małżonkiem, praca cudzoziemca staje się nielegalna – dlatego też nie może jej wykonywać.

______
📌 www.legalizacjapracy.pl

Joanna Kuklińska
Główny Konsultant ds. Legalizacji Pobytu
📞 536 235 078