Zatrudniaj legalnie! – cz. 2

Schengen bez wizy
30 stycznia, 2020
Zagrożenia wynikające z otwarcia niemieckiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy.
10 lutego, 2020

Jak – zgodnie z polskim prawem – powołać cudzoziemca na prezesa, członka zarządu lub prokurenta w spółce? 🤔

Zacznijmy od tego, że ➡️ aby cudzoziemiec z krajów trzecich mógł pełnić funkcję w zarządzanie w okresie powyżej 6 miesięcy w ciągu kolejnych miesięcy, wymaga zezwolenia na pracę typu B.

Zezwolenie takie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę firmy w której cudzoziemiec pełni funkcję. 🏢 Niestety, w większości województw jest to kilkumiesięczny czas oczekiwania. Dlatego zaraz po powołaniu warto złożyć do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę typu B.

W przypadku braku zezwolenia ❗, po przekroczeniu terminu 6 miesięcy, wszystkie podpisywane przez takiego cudzoziemca dokumenty tracą moc prawną, a on sam pełni funkcję nielegalnie. ❌

Jeśli organ kontrolny odkryje taką sytuację, cudzoziemiec może zostać wydalony, wraz z sankcją zakazu ponownego wjazdu do strefy Schengen od 6 miesięcy wzwyż. Przykre konsekwencje spotkają także pracodawcę, który zostanie ukarany mandatem.

Niedawno, podczas audytu legalności, spotkałam się z taką właśnie sytuacją. Na szczęście członek zarządu nie przekroczył jeszcze terminu 6 miesięcy pełnienia funkcji, a odpowiedni wniosek został szybko złożony. 📝 Do czasu wydania decyzji o zezwoleniu, osoba ta musiała jednak zostać odwołana ze wszystkich funkcji.

Dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie wszelkich spraw związanych z cudzoziemcami profesjonalistom, takim jak nasz zespół. 😊 Zapraszamy do kontaktu wszystkich pracodawców, którzy zainteresowani są kwestiami legalności pracy! 👇

______
📌 www.legalizacjapracy.pl

Joanna Kuklińska
Główny Konsultant ds. Legalizacji Pobytu
📞 536 235 078