Ważny komunikat!

Zatrudniaj legalnie! – cz. 3
10 marca, 2020

Drodzy Pracownicy

W związku z epidemią Koronawirusa SARS-CoV-2 zalecamy ograniczenie bezpośredniego kontaktu z naszymi biurami.

W celu ograniczenia ryzyka zarażenia pracownicy powinni powstrzymać się od wizyty w biurach Pracodawcy. W sprawach pilnych zalecany jest kontakt telefoniczny oraz poprzez email. Wszystkich informacji będą udzielać koordynatorzy.

Pracownicy, którzy:

– mają gorączkę (powyżej 38C),

– kaszel,

– problemy z oddychaniem,

– w ciągu ostatnich 14 dni byli w miejscach, gdzie występowały przypadki zakażenia koronawirusem lub mieli kontakt z osobą chorą na infekcję wywołaną koronawirusem

NIE POWINNI WCHODZIĆ DO PRZYCHODNI ZDROWIA TYLKO POZOSTAĆ W DOMU i skontaktować się telefonicznie:

– ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Bielsku-Białej, tel.: 

504 022 816

– w przypadku nasilonych objawów – numer alarmowy: 112

Poniżej wszystkie placówki udzielające pomocy z województwa śląskiego:

https://img.bielsko.info/ib/d4d16e34f3edab12fe5ea38ce28f1da2/2/2020/03/wykaz_oddzialow_zakaznych_w_naszym_wojewodztwie_dc1b.jpg
https://img.bielsko.info/ib/93a45b42a275447b14e9586b95725cab/2/2020/03/wykaz_oddzialow_zakaznych_w_naszym_wojewodztwie_adc3.jpg
https://img.bielsko.info/ib/8b627b99f7ebea07390efcbc030cb02f/2/2020/03/wykaz_oddzialow_zakaznych_w_naszym_wojewodztwie_4f34.jpg
https://img.bielsko.info/ib/64333386095c3ce01dba38808d9862e8/2/2020/03/wykaz_oddzialow_zakaznych_w_naszym_wojewodztwie_1e69.jpg

Główny Inspektor Sanitarny przypomina:

podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast należy wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. – Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby – przypomina Główny Inspektor Sanitarny.

Należy również zachowywać co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Koniecznie trzeba unikać dotykania oczu, nosa i ust. – Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli potrze się oczy, nos lub usta zanieczyszczonymi rękami, można przenieść wirusa z powierzchni na siebie – apelują specjaliści.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

W związku z zachorowaniami na COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. Lista krajów dostępna jest na stronie GIS.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił w sprawie koronawirusa czynną całą dobę, przez siedem dni w tygodniu infolinię – 

800 190 590