Usługi kadrowo-płacowe


 
Kompleksowe Usługi Kadrowo-Płacowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Nasze bogate doświadczenie oraz szeroka wiedza gwarantują, że zagadnienia z zakresu kadr i płac pracowników będą realizowane przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości i zgodności z obowiązującym prawem.


Rozwiązania stosowane przez naszą firmę przy prowadzeniu outsourcingu kadr i płac zapewniają redukcję kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka operacyjnego.


W ramach usługi proponujemy realizację zadań z zakresu kalkulacji wynagrodzeń oraz wybranych elementów administracji kadrowej.
 

Usługi płacowe to m.in.

rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS,
naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców,
obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych,
przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w tym dostarczanie ich do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
obsługę portalu ZUS PUE,
realizację przelewów w zakresie wynagrodzeń,
reprezentację przed organami oraz obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
przygotowywanie zautomatyzowanych plików z danymi płacowymi w celu ich zaczytania do systemów księgowych Klienta, w tym z podziałem na różne projekty / miejsca powstawania kosztów,
przeglądy prawidłowości naliczeń i prowadzenia płac,
przygotowanie raportów odpowiadających na potrzeby Klienta.

Natomiast usługi prowadzenia kadr to m.in.

pełna administracja kadrowa w tym dla cudzoziemców,
przygotowywanie raportów na potrzeby GUS, PFRON,
doradztwo i opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, opisów stanowisk i innych,
bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy,
przygotowywanie dedykowanych potrzebom Klienta raportów kadrowych,
audyty kadrowe.

Dodatkowo możemy zaproponować:

 
Wsparcie przy wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak również pełną bieżącą obsługę programu, w tym m.in. naliczanie składek PPK i obligatoryjne raportowanie do instytucji finansujących.
 

 

Nasze usługi dostosowujemy do dzisiejszych czasów - zapraszamy do możliwości skorzystania z wideokonferencji.