Projekt UE


UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

POIR.03.04.00-24-0386/20

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:

Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.
Wzrost ilości zatrudnionych pracowników.
Pozyskanie nowych kontraktów.
Wzrost przychodów

Wartość projektu:

450 000,00 zł

Wkład Funduszu Europejskiego:

290 485,89 zł

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb