Personel medyczny spoza UE


NOWA RZECZYWISTOŚĆ PRAWNA - 3 DROGI

 

LEKARZE

 
 
 

PIELĘGNIARKI - POŁOŻNE

 
11
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium RP na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
22
Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium RP w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce.

 

RATOWNICY MEDYCZNI

 
1S
Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego (dyplom lub 3-letnie doświadczenie).
2S
Warunkowe prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego --> COVID-19 --> 1 rok doświadczenia.
 
 
 

ETAP I


PRZYGOTOWANIE

 
Pracodawca zleca rekrutację lekarzy specjalistów, lekarzy dentystów, pielęgniarek, ratowników medycznych określając swoje oczekiwania wobec kandydatów i warunki ich zatrudnienia.
Pracodawca zleca nam działania rekrutacyjne podpisując umowę z Legalizacjapracy.pl sp. z o.o.
 
 

ETAP II


REKRUTACJA

 
Rozpoczynamy poszukiwanie kandydatów spełniających Państwa oczekiwania.
Przeszukujemy nasze bazy danych - CV kandydatów.
Wysyłamy zlecenia rekrutacyjne do Naszych pracowników (Rekruterów) w wybranych krajach.
 
 

ETAP III


SELEKCJA KANDYDATÓW

 
Tworzymy "długą listę" kandydatów spełniających Państwa oczekiwania.
Nasi konsultanci analizują CV kandydatów i odbywają z nimi rozmowy telekonferencyjne, podczas których weryfikują między innymi:
- zgodność zapisów CV ze stanem faktycznym (kompletność, spójność, wiarygodność),
- kompetencje pozamedyczne kandydatów i poziom ich motywacji do zmiany pracy,
- deklarowane przez kandydatów oczekiwania finansowe, zawodowe i ich dopasowanie do Państwa oferty pracy,
- poziom znajomości języka polskiego (ocena w skali Rady Europy - CEFR).
Lekarze, których znajomość języka polskiego odbiega od oczekiwań zostaną skierowani na intensywny kurs językowy, pod warunkiem uzyskania Państwa wstępnej akceptacji ich kandydatur.
Nasi konsultanci wspólnie z kandydatem kompletują wymagane dokumenty.

Weryfikujemy wiarygodność dokumentów w kraju, w którym zostały wydane.

W oparciu o aplikacje i raporty z rozmów z kandydatami konsultanci przygotowują dla Państwa "krótką listę" kandydatów, których cechy i kompetencje najbardziej odpowiadają Państwa oczekiwaniom.

Nasi tłumacze przygotowują tłumaczenia dokumentów osób z "krótkiej listy" na język polski.
 
 

ETAP IV


PREZENTACJA KANDYDATÓW PRACODAWCY

 
Po zakończeniu selekcji przekazujemy Państwu komplety dokumentów kandydatów z „krótkiej listy”.

Państwo podejmujecie decyzję, z którymi z kandydatów z krótkiej listy przeprowadzicie rozmowy – telekonferencje. W przypadku osób, które nie znają języka polskiego w wystarczającym stopniu, w rozmowie uczestniczy Nasz tłumacz. W przypadku dokonania przez Państwa wyboru osoby wymagającej szkolenia językowego, kierujemy ją na intensywny kurs prowadzony przez Naszą firmę.
 
 

ETAP V


LEGALIZACJA POBYTU NA TERENIE RP KANDYDATA (OBCOKRAJOWCA) I UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA:

 
W przypadku kandydatów skierowanych na intensywny kurs języka polskiego, Państwo i/lub Nasz lektor, dokonujecie ostatecznej weryfikacji umiejętności kandydata.

Przyszły pracodawca wydaje zaakceptowanemu kandydatowi zaświadczenie zawierające deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.

Kandydat, wspierany przez Naszego konsultanta kompletuje dokumentację niezbędną do złożenia stosownego wniosku do Ministra Zdrowia a po wydaniu zgody MZ na wykonywanie zawodu składa wniosek do Okręgowej Izby Lekarskiej w celu uzyskania PWZ.

Nasz Zespół Legalizacji Pobytów przeprowadza we współpracy z kandydatem proces uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP.
 
 
Mając na uwadze wymogi Ustawy o Cudzoziemcach, jeśli chodzi o legalność pobytu - bez którego lekarz lub inny specjalista nie mógłby podjąć pracy - zapewniamy profesjonalne wsparcie w procesie legalizowania pobytu, jak i całego zatrudnienia.

Nasz zespół dopełni wszystkich formalności za Ciebie.


Zapraszamy!