Personel medyczny spoza UE


 
Niedawno została opublikowana ustawa w Dzienniku Ustaw pozwalająca na zatrudnianie lekarzy specjalistów, a także pielęgniarek spoza UE w Polsce na liberalnych zasadach.
 
 
 
Legalizacjapracy.pl - Członek Polskiej Federacji Szpitali - jest gotowa do działań pod względem merytorycznym i praktycznym.

Mamy kandydatów z Ukrainy gotowych podjąć pracę w Polsce w różnych specjalizacjach.
 
 
 
Mając na uwadze wymienioną Ustawę musimy uwzględniać wymogi Ustawy o Cudzoziemcach, jeśli chodzi o legalność pobytu, bez którego nie mógłby podjąć pracy.

Nasz zespół dopełni wszystkich formalności za Ciebie.


Zapraszamy!