Jak zatrudnić obcokrajowca?

zatrudnienie cudzoziemca
Wynajęcie pracownika z Ukrainy – na czym polega?
23 czerwca, 2017
pozwolenie na pracę

Procedura legalnego zatrudnienia obcokrajowca zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Ustawy o Cudzoziemcach, Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach rynku pracy w połączeniu z Kodeksem Pracy i Cywilno-Prawnym, nie jest łatwą sprawą.

Muszą być spełnione 3 warunki:

– legalny pobyt uprawniający do pracy,

– zezwolenia na prace lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy,

– umowa zawarta w formie pisemnej absolutnie zgodnie z zezwoleniem lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy.

Najmniejsze odstępstwo od któregokolwiek z warunków skutkuje nielegalnym powierzeniem pracy.