Informacja o zmianie siedziby firmy

Informacja o zmianie siedziby i adresu korespondencyjnego

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy ,że z dniem 17.06.2019 r

  • Legalizacjapracy.pl Sp. Z o.o.
  • Grupa ASR Sp. Z o.o.
  • F. U. „ASR -OUTSOURCING „
  • A&S S.C.

zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ul. Bielska 55
43-384 Jaworze

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian .
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany na kierowanej do nas korespondencji.