Doradztwo restrukturyzacyjne


Nowa forma działalności – wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w firmach – czyli jak radzić sobie w nieznanej sytuacji olbrzymich problemów z prowadzeniem działalności.

Jako organizacja, która przed wybuchem pandemii doświadczyła i przeprowadziła proces restrukturyzacji w dwóch innych powiązanych spółkach, obecnie prowadzi działania ściśle odpowiadające zapotrzebowaniom rynku ogarniętego kryzysem i paniką. Możemy dać Państwu wskazówki lub przeprowadzić przez trudny proces restrukturyzacji, w tym wspomóc m.in. w kontaktach z organami podatkowymi, PIP czy ZUS.
Chodzi nie tylko o sprawne przeprowadzenie postępowania upadłościowego, ale przede wszystkim o znalezienie rozwiązań adekwatnych do tego co dzieje się dziś i zrestrukturyzowanie firmy, tak aby przetrwała ten trudny okres, aby potem wrócić na swoją właściwą ścieżkę. Restrukturyzacja może polegać na wskazaniu innych alternatywnych źródeł przychodów, na zminimalizowaniu kosztów, a także na prowadzeniu procesu restrukturyzacji sądowej, która daje wiele możliwości wsparcia dla przedsiębiorstwa, co ułatwia jej przeprowadzenie i w efekcie daje szansę na przyszłość.

Mamy w swoim gronie ekspertów:

Wykwalifikowanych prawników – wiedza i doświadczenie m.in. z zakresu prawa podatkowego, prawa spółek, wspomaganie M&A, prawa umów
Autorytet prawny w zakresie restrukturyzacji i prawa upadłościowego
Doradcę ds. restrukturyzacji – z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych np. w drodze procedury sądowej
Przedsiębiorcę z kilkunastoletnim stażem i doświadczeniem pracy w stresie prowadzenia restrukturyzacji we własnych spółkach.

 
Jedno, co warto sobie uświadomić w tak trudnej rzeczywistości to fakt, że pojawiają się nowe możliwości. Możliwości, których można nie spostrzec i ominąć z prostego powodu: sytuacja i stres z nią związany utrudnia zwykłą, znaną przedsiębiorcy działalność i tym trudniej jest zwrócić się w innym kierunku, zmienić podejście i dostrzec szanse. Nasz zespół, mając już za sobą trudne decyzje i wprowadzanie ich w życie, okrzepnięty w walce w zmieniającym się błyskawicznie świecie pomoże zobaczyć pozytywy w negatywach, przyjąć, iż jedyną stałą w działalności gospodarczej i prowadzeniu firmy jest ZMIANA. I nie musi ona być tylko zła. Może otworzyć nowe przestrzenie. Trzeba tylko i aż dopuścić do siebie jej obecność i pozwolić pomoc swojemu biznesowi.


Nasza oferta jest elastyczna – zależna od potrzeb i włożonej pracy.
 

Proces Działania

Spotkanie inicjalne na którym identyfikujemy problemy (w tym także online) – bierze w nim udział co najmniej 2 z wyżej wymienionych osób z naszego zespołu. Spotkanie jest w trybie bezkosztowym.
Opracowanie strategii wraz z ofertą cenową, umową o świadczenie usług doradczych oraz wyznaczenie zespołu wraz z określeniem zadań poszczególnych uczestników.
W strategii znajdzie się przedstawienie koncepcji procesów restrukturyzacyjnych z rekomendacją co do trybu restrukturyzacji: wewnętrzne działania czy restrukturyzacja w drodze postępowania sądowego.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentów pod względem formalnym i prawnym w sytuacji podjęcia decyzji o rekomendacji w drodze postępowania sądowego, po czym;
Spółka dokonuje złożenia wniosku do sądu lub;
Spółka uruchamia działania wewnątrz przedsiębiorstwa za pomocą jego zasobów.
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w drodze postępowania sądowego.
W trakcie trwania umowy konsultacje mailowe, telefoniczne, osobiste – 10 godzin gratis.

 

Nasze usługi dostosowujemy do dzisiejszych czasów - zapraszamy do możliwości skorzystania z wideokonferencji.