Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Wynajęcie pracownika z Ukrainy – na czym polega?
Czerwiec 23, 2017

Procedura legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Ustawy o Cudzoziemcach, Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach rynku pracy w połączeniu z Kodeksem Pracy i Cywilno-Prawnym, nie jest łatwą sprawą.

Muszą być spełnione 3 warunki:

– legalny pobyt uprawniający do pracy

– zezwolenia na prace lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

– umowa zawarta w formie pisemnej absolutnie zgodnie z zezwoleniem lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy.

Najmniejsze odstępstwo od któregokolwiek z warunków skutkuje nielegalnym powierzeniem pracy.