DORADZTWO I POMOC CUDZOZIEMCOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWA FIRMIE


Konsultacje na temat legalizacji pobytu i zatrudnienia, niezbędnych dokumentów oraz procedur


Informujemy i wnikliwie wyjaśniamy przepisy prawne i procedury związane z procesem uzyskania niezbędnych dokumentów do legalnego zatrudnienia, informujemy o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z nieodpowiednio przygotowanych dokumentów

Pomoc w wypełnianiu dokumentów niezbędnych przy legalizacji pracy, pobytu i jego przedłużeniu


W pełni przygotowujemy wnioski o Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, Zezwolenia na pracę, pomagamy w kompletowaniu i przygotowaniu załączników i niezbędnych dokumentów.


Pomoc i doradztwo w trakcie trwania całego procesu legalizacji pobytu czy staranie się o niezbędne dokumenty


Przygotowujemy i dostarczamy konieczne do uzupełnienia dokumenty w Urzędzie Wojewódzkim, odpowiadamy na pisma urzędowe, utrzymujemy stały kontakt z Inspektorami Wojewódzkimi prowadzącymi konkretne postępowania administracyjne.